Berekent Kamernet bemiddelingskosten?

Kamernet is een advertentiemedium waar alle typen van vraag en aanbod samen komt. Kamernet is dus geen bemiddelaar en is niet betrokken bij het tot stand komen van de huurtransactie. Het Kamernet platform stelt huurder en verhuurder enkel in staat om met elkaar in contact te komen. Kamernet brengt dus géén bemiddelingskosten in rekening.

Niet toegestane extra kosten

Makelaars mogen via Kamernet ook geen bemiddelingskosten (courtage) in rekening brengen bij de huurder, indien deze makelaar, bureau of een andere tussenpersoon voor een verhuurder werkt. In dat geval mag hij of zij geen kosten voor bemiddeling rekenen bij de huurder. Dit verbod op bemiddelingskosten geldt ook als de bemiddelaar de kosten een andere naam heeft gegeven (bijvoorbeeld administratiekosten, contractkosten of eenmalige kosten huurder).

Toegestane extra kosten

Uiteraard staat bij Kamernet transparantie heel hoog in het vaandel en is het van groot belang dat eventuele extra kosten duidelijk vermeld worden.

Adverteerders hebben bij Kamernet de mogelijkheid het veld voor extra kosten in te vullen. Dit veld is enkel bedoeld voor wettelijk toegestane kosten, zoals een waarborgsom van maximaal drie keer de maandhuur of extra kosten voor gas, water en elektriciteit.

Daarnaast mag een verhuurder ook andere kosten in rekening brengen, bijvoorbeeld bij het gemeubileerd huren van een kamer of de kosten voor gemeentelijke heffingen.

Een verhuurder mag wél eventuele contractkosten in rekening brengen indien hij rechtstreeks met de huurder overlegt.

De Rijksoverheid zegt hierover:

"Overlegt u voor de huur van een woning of kamer rechtstreeks met de verhuurder? Dan mag de verhuurder contractkosten rekenen. De hoogte van deze kosten staat niet vast. De contractkosten mogen niet onredelijk hoog zijn. Ze moeten in verhouding staan tot de hoeveelheid werk die de verhuurder had." (Bron: Rijksoverheid.nl)
Voor meer informatie over welke extra kosten bovenop de huurprijs wel of juist niet zijn toegestaan kun je dit artikel over extra kosten lezen.

Als een makelaar toch bemiddelingskosten van bijvoorbeeld een maand huur in rekening brengt, nadat je hebt gereageerd op een advertentie, meld het dan door ons een e-mail te sturen. Wij zoeken dit dan verder uit.