Huurcontract

Kamernet.nl is een online marktplaats waar je beschikbare huurwoningen kan vinden. Deze woningen zijn geen eigendom van Kamernet, maar zijn in het bezit van particuliere adverteerders. Via ons platform kan je in contact komen met deze adverteerders.


Kamernet is niet verantwoordelijk voor huurcontracten die tussen de huurder en de adverteerder worden gemaakt en bemiddelt niet bij het opstellen van het huurcontract of de betaling van huur en/of borg.


Het is ontzettend belangrijk dat je het huurcontract goed doorleest voordat je geld overmaakt naar de adverteerder. Het contract moet specifieke informatie bevatten, zoals hoeveel de borg is en wanneer dat moet worden betaald. Ook is het belangrijk dat je op zwart en wit hebt staan wat er gebeurt met de borg aan het einde van de huurovereenkomst. Daarnaast moet er ook in staan wat de maandelijkse huur is en op welke datum de adverteerde dat zal ontvangen. 


Als je wilt dat een professional naar je huurcontract kijkt, neem dan contact op met Juridisch Loket. 


Het huurcontract moet worden ondertekend door beide partijen. Zorg er altijd voor dat je een kopie van de ondertekende overeenkomst hebt.