Contact via

Het (laten) beheren van uw woning

Heeft u een of meerdere woningen of panden in bezit en kost het u teveel tijd of moeite om zaken rondom contracten, huurbetaling, het vinden van een huurder en het verrichten van de inspectie zelf te doen? U kunt de verhuur van uw woning uit handen geven. 

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is ontzorgen, waarbij u de volgende diensten kunt uitbesteden.  

Financieel / administratief beheer
 • Incasseren van huren en bijkomende financiele afhandeling verzorgen;
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden inclusief volledig incassotraject;
 • Huurfacturen aan huurders verzenden, zowel met als zonder BTW; 
 • Periodieke administratieve huurafrekening aan eigenaar verzorgen; 
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan;
 • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden; alsmede gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder;

Technisch beheer
 • Verrichten van begin- en eindinspecties inclusief inspectierapporten; 
 • Oplossen van klachten en problemen;
 • Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien gewenst; 
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen;
 • Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud;
 • Controle ingediende nota's;

Wat zijn de kosten van vastgoedbeheer? 
Er zijn verschillende beheer partijen, waarbij
Rotsvast een grote speler is. Kamernet en Rotsvast hebben een samenwerkingsverband gesloten waarbij klanten van Kamernet het beheer van hun panden kunnen onderbrengen bij Rotsvast. Voor technisch en financieel beheer rekent Rotsvast een percentage van de huur. Informeer bij uw vestiging naar de aantrekkelijke tarieven voor het financieel en/of technisch beheer.