Contact via

Inschrijven bij de gemeente verplicht?

Kamernet attendeert huurders en verhuurders op de wettelijke verplichting om ingeschreven te zijn in de basisregistratie personen. Sinds 6 januari 2014 gelden strengere eisen voor inschrijving op een woonadres. Het bij de gemeente opgegeven woonadres en het adres waar men echt woont, moet overeenkomen. De gemeente controleert het aanbod van woonruimte op de onderstaande kenmerken. Overtredingen kunnen met een bestuurlijke boete worden bestraft.


Het is verboden om advertenties aan te bieden met de volgende strekking:

1. Wel wonen, niet inschrijven
Het is verboden om: een woonruimte aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente.

​Je moet ingeschreven staan op het adres waar je daadwerkelijk woont en je bent verplicht om de gemeente daarover te informeren. Ook bij een tijdelijk verblijf (vier maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. 
Zie Onderzoek naar uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). 

En/of:

2. Niet wonen, wel inschrijven
Het is verboden om: een woonadres aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om in te wonen , maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente.


Deze eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

De basisregistratie is ook voor u belangrijk. Lokaal en landelijk wordt de Basisregistratie gebruikt om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een voorziening van de gemeente of het Rijk.
Lokaal is een goede inschrijving van belang bij rampen en andere ongewisse gebeurtenissen waarbij de informatie essentieel is voor hulpdiensten.  Uw aangifte van verhuizing is dus ook  in uw belang.

Het achterwege laten van aangifte van verhuizing is strafbaar. De gemeente kan u dan een boete opleggen van €340,00. Zie
Onderzoek naar uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).